Version: vi-1.1

Tổng quan

Vietmap có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực GIS nói chung và lĩnh vực giao thông nói riêng. Vietmap có dữ liệu số về giao thông, sông ngòi, ranh giới hành chính khắp cả nước và dữ liệu được cập nhật hàng tháng. Maps API là 1 dịch vụ cung cấp giải pháp về routing, tilemap, geocoder được xây dựng trên dữ liệu Vietmap.

API Key

Để có thể dùng các dịch vụ về Maps API của Việt Map thì bạn phải có key.

Để biết thêm thông tin liên hệ trực tiếp theo thông tin sau:

API Format Common

Tất cả API có format chung:
https://maps.vietmap.vn/api/search?api-version=1.1&apikey={your-key}&text=vietmap
\___/ \_____________/ \________/ \_____________/ \_____________/ \_________/
| | | | | |
scheme domain path version key parameter