Version: vi-1.1

Reverse

Trả về thông tin địa chỉ hoặc tên đường tại một tọa độ

URL

/api/reverse?point.lat=val&point.lon=val&api-version=1.1&apikey=??

Phương thức

GET

Tham số có sẵn

Giống như các API khác, Reverse có các parameters, tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để tinh chỉnh kết quả.

Tham sốKiểuBắt buộcMặc địnhVí dụ
point.latfloating point numbernone10.758584896812293
point.lonfloating point numbernone106.67527198791505
boundary.circle.radiusfloating point numberKhông10.5
layersđược phân cách bằng dấu phẩyKhôngnone (all layers)address,street,venue

Chức năng Filter by layers (data type)

Khi bạn không chỉ định thêm, reverse geocoding không giới hạn kết quả với layer (đường phố, địa điểm, khu phố ...). Nếu ứng dụng của bạn quan tâm tới 1 layer cụ thể như: con đường nào gần nhất với vĩ độ, kinh độ được cho thì hãy sử parameter layer.

/api/reverse?point.lat=lat&point.lon=lng&layers=street

Dưới đây là tất cả các layer được hỗ trợ và ý nghĩa của chúng.

LớpMô tả
venuetất cả mọi thứ trên đường: công ty, điểm nổi tiếng. .
addressdữ liệu địa chỉ
streetdữ liệu giao thông

Distance and confidence scores for the results

Mỗi kết quả được trả về có một khoảng cách distance từ điểm truy vấn (tính bằng mét) và điểm tin cậy confidence. Điểm tin cậy được tính dựa trên khoảng cách từ kết quả đến point.lat point.lon được cung cấp. Điểm tin cậy của kết quả reverse có thể thay đổi với các nguồn dữ liệu và layer khác nhau.

Khoảng cách point.lat/point.lonđộ chính xác
< 1m1.0
< 10m0.9
< 100m0.8
< 250m0.7
< 1km0.6
>= 1km0.5