Version: vi-1.1

Search

URL

api/search?focus.point.lat=lat&focus.point.lon=lng&text=text

Phương thức

GET

Tham số

Nhập vào tham số text.

Bảng thông tin giá trị tham số như sau:

Tham sốKiểuBắt buộcMặc địnhVí dụ
textstringnoneTrần Phú
focus.point.latfloating point numberKhôngnone10.756271
focus.point.lonfloating point numberKhôngnone106.661280
boundary.rect.min_lonfloating point numberKhôngnone106.3564
boundary.rect.max_lonfloating point numberKhôngnone107.012794
boundary.rect.min_latfloating point numberKhôngnone11.160291
boundary.rect.max_latfloating point numberKhôngnone10.376715
boundary.circle.latfloating point numberKhôngnone10.756271
boundary.circle.lonfloating point numberKhôngnone106.661280
boundary.circle.radiusfloating point numberKhông5035
layersstringKhôngTất cả các lớp: address,street,venueaddress,venue
categoriesstringKhôngno6000,6001 Thông tin chi tiết về từng loại code của categoryđây

Chức năng Filters

Chức năng lọc theo Layers

Dưới đây là danh sách các layer bạn có thể tìm thấy trong kết quả, sắp xếp theo độ chi tiết:

layerdescription
venuetất cả mọi thứ trên đường: công ty, điểm nổi tiếng. .
addressdữ liệu địa chỉ
streetdữ liệu giao thông

/api/search?focus.point.lat=val&focus.point.lon=val&api-version=1.1&apikey=??&text= &layers=

layers=venue bạn sẽ chỉ nhìn thấy các địa điểm có tên là ngân hàng

Trong trường hợp người dùng muốn lọc thông tin trả về theo ý muốn. Hoặc giới hạn phạm vi kết quả trả về, các chức năng hỗ trợ:

  • Global scope, local focus
  • Search within a circular region

Chức năng lọc theo Global scope, local focus

  • Để tập trung tìm kiếm của bạn dựa trên một khu vực địa lý, chẳng hạn như trung tâm bản đồ của người dùng hoặc tại vị trí GPS của thiết bị, hãy cung cấp các tham số focus.point.latfocus.point.lon.

  • Điều này làm tăng độ chính xác của kết quả tìm kiếm.

    api/search?focus.point.lat=lat&focus.point.lon=lat,lng&text=Ngan Hang

Chức năng lọc Search within a circular region

Đôi khi bạn có vị trí của điểm và một bán kính ta có thể tìm kiếm theo bán kính.

Trong ví dụ này, nếu bạn muốn tìm những điểm 193 Trần Phú trong bán kính 0.5 km. Bạn hãy dùng nhóm parameter boundary.circle.* với boundary.circle.latboundary.circle.lon là vị trí của bạn, boundary.circle.radius là bán kính tìm tính từ khoảng vị trí của điểm. Lưu ý boundary.circle.radius luôn được tính theo kilometer.

/api/search?focus.point.lat=val&focus.point.lon=val&boundary.circle.lon=lng &boundary.circle.lat=lat&boundary.circle.radius= &text=Ngân Hàng

parametervalue
text193 Trần Phú
boundary.circle.lat10.756271
boundary.circle.lon106.661280
boundary.circle.radius0.5

Chức năng lọc theo phân loại Search within categories

Đôi khi bạn nuốm tìm theo loại điểm.

Trong ví dụ này, nếu bạn muốn tìm điểm là Nhà Hàng thì code của nó là 1002 bạn có thể truy xuất code dựa vào đính kèm ở đây

/api/search?text=Nha hàng tiệc cưới&categories=1002

parametervalue
text193 Trần Phú
categories1002