Tile Map

Mang bản đồ VietMap lên mọi ứng dụng của bạn.

Route

Tìm đường đi giữa hai điểm theo tùy chọn nhanh nhất, ngắn nhất cho các phương tiện khác nhau: xe máy, xe ô tô,...

Matrix

Cung cấp khoảng cách và thời gian di chuyển cho một ma trận điểm đầu và điểm đến.

VRP

Tối ưu hóa quãng đường và phương tiện giao nhận cho một ma trận gồm phương tiện và các điểm giao nhận.

TSP

Tối ưu hóa quãng đường giao nhận cho một phương tiện đi qua một tập điểm.

Geocoding

Chuyển đổi địa chỉ thành tọa độ địa lý sử dụng nó để đánh dấu hoặc định vị trên bản đố số.

Reverse

Chuyển đổi tọa độ địa lý thành thông tin địa chỉ.

Autocomplete

Hỗ trợ việc tìm kiếm địa chỉ, địa danh nhanh hơn, hiệu quả hơn mà không cần nhập đầy đủ nội dung tìm kiếm.


Liên hệ

Địa chỉ

Số 3 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, Hồ Chí Minh

Số Điện Thoại

(84-28) 3620.2055 - 1900.7113

E-mail

info@vietmap.vn - thailq@vietmap.vn