GIẢI PHÁP GIS

Chúng tôi có tất cả mọi thứ để tạo ra những giải pháp GIS thông minh dựa trên dữ liệu địa lý. Cho chúng tôi biết yêu cầu, chúng tôi sẽ tạo ra giải pháp tùy chỉnh theo yêu cầu.


Giao thông

Với tập dữ liệu giao thông tốt nhất Việt Nam hiện nay, chúng tôi tự tin cung cấp các giải pháp tốt nhất giúp khách hàng quản lý tuyến đường, tối ưu vận chuyển, tối ưu giao nhận, đưa đón học sinh, ...

Quản lý mạng lưới

Ứng dụng cộng GIS để nâng cao năng lực quản lý mạng lưới, cung cấp công cụ hỗ trợ xây dựng và theo dõi mạng lưới thông minh.

Nông nghiệp

Kết hợp GIS và Viễn thám là giải pháp tuyệt vời để xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp.

Môi trường

Giải pháp sử dụng lượng dữ liệu lớn từ các trạm quan trắc, sensor,... nhận được hàng ngày để đưa ra các báo cáo về hiện trạng môi trường theo thời gian thực.

Viễn thám

Sử dụng ảnh viễn thám để xây dựng bản đồ chuyên đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau.


Liên hệ

Địa chỉ

Số 3 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, Hồ Chí Minh

Số Điện Thoại

(84-28) 3620.2055 - 1900.7113

E-mail

info@vietmap.vn - thailq@vietmap.vn